top of page

ZORG VOOR ONDERNEMERS

Zelfstandige ondernemers in het midden– en kleinbedrijf zijn de ruggengraat van onze economie. Zij verdienen de steun van de gemeentelijke overheid. Dat kan door hen te faciliteren en goed met hen te communiceren. Ook moeten ze voorzien worden van goede locaties om stabiele groei mogelijk te maken. Regels zijn er om deze bedrijven te beschermen en te reguleren — niet om ze te belemmeren. Dat moet de insteek van alle regelgeving zijn.


Concreet:

- De functie van bedrijfscontactfunctionaris continueren; deze functionarissen zijn een onmisbaar aanspreekpunt voor ondernemers;

- Nieuwe bedrijven met een ‘rode loperbenadering’ tegemoet treden, zodat zij snel alle procedures en processen kunnen doorlopen;

- Nadrukkelijk oog hebben voor Ridderkerkse ondernemers bij gemeentelijke aanbestedingen;

- Regels moeten eenduidig, beschermend en terughoudend zijn;

- De gemeente onderhoudt een open en goede relatie met het ondernemersplatform en de Bedrijven Investerings Zone (BIZ);

- Lokale lasten moeten beperkt blijven;

- Mogelijk maken dat bedrijven die sinds jaar en dag in Ridderkerk gevestigd zijn zich op Dutch Fresh Port mogen vestigen in het geval deze willen uitbreiden maar hiervoor de ruimte missen. Hierbij is het niet de bedoeling dat bedrijven met containeroverslag naar Dutch Fresh Port worden overgeplaatst;

- De Ridderkerkpas breed inzetten.

Zorg voor ondernemers: Over
bottom of page