top of page

ZORG EN WELZIJN (WMO), ONDERSTEUNING VRIJWILLIGERS EN MANTELZORGERS

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt veel verantwoordelijkheid bij de burgers. De zorg is bedoeld voor (kwetsbare) medeburgers en hun leefomgeving. Daarbij biedt de gemeente ondersteuning, begeleiding en verzorging aan huis. Vrijwilligers en mantelzorgers zijn van onschatbare waarde. De SGP vindt het belangrijk dat de gemeente de taak in de Wmo om vrijwilligers en mantelzorgers te ondersteunen, concreet en serieus invult. De SGP pleit voor een ruimhartig beleid binnen de financiële kaders. Het beleid zorgt ervoor dat er aan de randvoorwaarden wordt voldaan, waaronder burgers hun eigen verantwoordelijkheid nemen en solidair zijn met mensen met een handicap, psychische klachten en/of een langdurige zorgbehoefte.


Concreet:

De gemeente blijft zorgen voor keuzevrijheid binnen de Wmo, zodat de burger de hulp kan kiezen die past bij zijn of haar levensovertuiging;

- De sociale wijkteams zijn laagdrempelig en toegankelijk. Ze staan dicht bij de burger en kunnen direct ondersteuning en hulp bieden;

-  Vrijwilligerswerk en mantelzorg worden gestimuleerd en ondersteund. De gemeente geeft naast ondersteuning ook een blijk van waardering voor mantelzorgers en vrijwilligers door middel van bepaalde ‘complimenten’ en voortzetting van de Ridderkerkpas;

- Voor directe hulp en ondersteuning van hulpbehoevenden zet de gemeente wijkverpleegkundigen in;

- De gemeente zorgt voor goede voorzieningen op het gebied van psychosociale hulp. Daarbij garandeert ze keuzevrijheid, zodat hulpvragers kunnen kiezen voor een instelling die past bij hun levensbeschouwing;

- De SGP streeft naar minder regeldruk voor vrijwilligers en zorgpersoneel.

Zorg en welzijn (Wmo), ondersteuning vrijwilligers en mantelzorgers: Over
bottom of page