top of page

ZONDAGSRUST

Bij lokale economie en een sociale arbeidsmarkt hoort ook rust op zijn tijd. God heeft in Zijn wijsheid ons de zegen van een collectief rustmoment gegeven, de zondag. Een dag om Hem te dienen en te rusten van ons werk. De rustdag is ook vanuit sociale motieven en uit oogpunt van welzijn en gezondheid van belang.


Concreet:

- De zondag als collectief rustmoment in onze economie;

- Geen koopzondagen.

Zondagsrust: Over
bottom of page