top of page

WIJKREGIE

Ridderkerk bestaat uit veel verschillende wijken, met elk een eigen geschiedenis, karakter en identiteit. Bewoners van deze wijken hechten vaak veel waarde aan de tradities en eigenschappen van ‘hun’ wijk. Dat moet zo blijven. Daarom investeren we extra in een wijkgerichte aanpak, waarbij we oog hebben voor de verschillende behoeften van de afzonderlijke wijken.


Concreet: 

- De gemeente zet in op versterking van de wijkgerichte aanpak, waarbij de samenhang tussen het veiligheids-, leefbaarheids- en sociaal beleid wordt vergroot.

Wijkregie: Over
bottom of page