top of page

WELZIJN, JEUGD- EN JONGERENWERK

In het sociaal domein zijn veel vrijwilligersorganisaties actief, vaak verbonden aan kerken of maatschappelijke organisaties. De SGP is kritisch over de landelijke trend om taken op het gebied van welzijn aan te besteden aan één partij, omdat kleinere vrijwilligersinitiatieven die uit de samenleving voortkomen en identiteitsgebonden zorg bieden, daarmee weggedrukt worden.


Concreet:

- Lokaal actieve maatschappelijke organisaties, kerken en scholen en initiatieven op het gebied van zorg en welzijn verdienen gemeentelijke steun;

- Jeugd- en jongerenwerk krijgen ondersteuning. Maatschappelijke organisaties en kerken geven we de ruimte om dit op hun eigen manier in te vullen;

- De gemeente bevordert het werk van maatschappelijke organisaties die actief zijn op het gebied van armoedebestrijding, begeleiding van statushouders, schuldhulpverlening en het tegengaan van eenzaamheid. Voorbeelden daarvan zijn de Food Company Ridderkerk (voorheen: Voedselbank), sociale fondsen, Repair Cafés, stichting Present, stichting Schuldhulpmaatje, de NPV, het Leger des Heils en Vluchtelingenwerk;

- Gezien de grote rol van de gemeente in het sociaal domein, is een betrokken en constructieve adviesraad Sociaal Domein van belang. De gemeente faciliteert zo’n adviesraad.

Welzijn, jeugd- en jongerenwerk: Over
bottom of page