top of page

VUURWERK

Vuurwerk(overlast) is een jaarlijks terugkerende bron van problemen voor mens en dier. De SGP kiest ervoor het gebruik van vuurwerk, binnen de landelijke wettelijke kaders, zo veel mogelijk te ontmoedigen en overlast door vuurwerk hard aan te pakken.


Concreet:

- We blijven ons maximaal inzetten om het vuurwerkverbod lokaal ingevoerd te krijgen. Tegen vuurwerkoverlast treden we streng op;

- Geen opslag van vuurwerk in woonwijken en rondom zorginstellingen, scholen en andere centra met kwetsbare inwoners.

Vuurwerk: Over
bottom of page