top of page

VISIE OP ARBEIDSMARKT

Wij willen de lokale economie stimuleren om een sociale arbeidsmarkt met werk voor onze inwoners te creëren. Daarom verwachten wij van onze lokale bedrijven dat zij hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. De nieuwe economie van internetwinkelen, 3D-printen, blockchain en robotisering vraagt om een bezinning op arbeid. Er komt een verschuiving aan van banen naar (maatschappelijke) taken. Het is op lokaal niveau belangrijk om taken gelijk te waarderen. Niet alleen betaald werk is waardevol. De SGP vindt zorg, ondersteuning en vrijwilligerswerk even nuttige maatschappelijke bijdragen. Deze moeten daarom gestimuleerd en gewaardeerd worden.


Concreet:

- Voldoende werkgelegenheid voor alle opleidingsniveaus;

- Samenwerking met de sociale dienst en UWV bij het vervullen van vacatures;

- Een lokaal of regionaal onderwijsaanbod dat aansluit op de arbeidsmarkt;

- Vrijstelling van sollicitatieplicht voor alleengaanden met jonge(re) kinderen of mensen met een zieke partner;

- Ruimte voor functiemenging (op beperkte schaal) van wonen en werken in de wijk, zoals in het geval van zzp’ers;

- De gemeente maakt afspraken met bedrijven om banen zo veel mogelijk in te vullen met lokale werknemers, zodat minder arbeidsmigranten hoeven te worden ingezet;

- De SGP stimuleert verdergaande samenwerking tussen Ridderkerkse bedrijven, scholen en de gemeente;

- Afspraken maken met het bedrijfsleven voor het beschikbaar stellen van meer stageplekken voor Ridderkerkse jongeren.

Visie op arbeidsmarkt: Over
bottom of page