top of page

VEILIGHEID

Verkeersveiligheid is voor de SGP belangrijk. De inzet is altijd om de verkeersstromen zo te geleiden dat iedereen op een zo veilig mogelijke manier kan deelnemen aan het verkeer. De wegen naar en rond scholen hebben de speciale aandacht.


Concreet:

We willen veilige fiets- en wandelroutes van en naar de scholen en de winkelcentra garanderen;

- De gemeente werkt samen met maatschappelijke organisaties, scholen en bedrijven om veilig verkeersgedrag te bevorderen;

- Wegen richten we duurzaam en veilig in. 30 km/h-zones moeten echt voldoen aan de eisen;

- Te hard rijden in de wijk wordt tegengegaan;

- Ridderkerk kent enkele specifieke situaties die bijzondere veiligheidsaandacht vragen, zoals de rijkswegen A15/A16, de veiligheid op het spoor rondom Kijfhoek en de veiligheid op de rivieren Noord en Nieuwe Maas, vooral bij het Drierivierenpunt;

- We lossen potentiële en gebleken (en door inwoners aangedragen) onveilige verkeerssituaties versneld op;

- Waterkeringen in Ridderkerk dienen op orde te blijven. Een bijzondere punt van aandacht is de Oostmolendijk. We benutten koppelkansen zoals het bevorderen van de verkeersveiligheid en het creëren van parkeerplaatsen voor de Crezéepolder en de Gorzen.

Veiligheid: Over
bottom of page