top of page

THUISZITTERS

Ieder kind is leerplichtig. De gemeente is verantwoordelijk voor toezicht op de Leerplichtwet. De problemen met thuisblijvende kinderen zijn vaak complex. Toch wil de SGP thuiszitten zo veel mogelijk terugdringen en voorkomen. De SGP realiseert zich dat de school soms tijdelijk of definitief niet de juiste ontwikkelomgeving kan zijn. Het is dan belangrijk dat er in andere instellingen doelgericht gewerkt wordt aan de ontwikkeling van kinderen en jongeren.


Concreet:

Onderwijs en jeugdhulp werken intensief samen om thuiszitten te voorkomen. Daarbij moet oog zijn voor complexe problemen;

- De gemeenten spant zich in om ervoor te zorgen dat er geen of hooguit beperkte wachtlijsten zijn bij zorgaanbieders die complexe problemen bij kinderen en jongeren behandelen;

- Er is goede begeleiding voor leerlingen die vanuit een tijdelijke opname in een instelling terugkeren naar het onderwijs.

Thuiszitters: Over
bottom of page