top of page

SUBSIDIEBELEID

Het subsidiëren van organisaties, verenigingen of instellingen beoogt doelstellingen van algemeen belang te ondersteunen. Subsidies moeten voldoen aan de subsidieverordening van Ridderkerk.


Concreet:

Het identiteitsgebonden zijn van de subsidieontvanger is geen reden maar ook geen belemmering om te subsidiëren;

- We beoordelen nut en noodzaak van subsidies kritisch; subsidies hebben een aanvullend karakter;

- Gesubsidieerde activiteiten moeten tot nut van de samenleving zijn en het (materiële of immateriële) welzijn van onze burgers bevorderen. Het leveren van een concrete (tegen)prestatie mag worden verwacht, wat niet beperkt hoeft te zijn tot het domein waarop de subsidieontvanger primair actief is;

- Er moet beter worden ingezet op het benutten van subsidiemogelijkheden door de gemeente, daarom stellen we een subsidioloog aan;

- Over drie jaar wordt 90 procent van alle subsidies verleend op basis van maatschappelijke doelstellingen.

Subsidiebeleid: Over
bottom of page