top of page

SPORT

Sporten is gezond en plezierig. Het heeft een vormende en samenbindende werking. Het is goed voor de sociale en fysieke ontwikkeling van jongeren. De SGP ondersteunt dit graag door ervoor te zorgen dat er goede faciliteiten en accommodaties zijn. Ouderen en gehandicapten verdienen extra aandacht. Daarom ziet de SGP een rol voor de overheid in het bevorderen van breedtesport. De SGP vindt dat topsport geen taak van de overheid is. Ook hecht de SGP aan de zondagsrust. Daarom wil ze de zondagssport niet bevorderen.


Concreet:

- De gemeente stimuleert sport, spel en gezondheid via scholen. Sporten in teamverband is leerzaam voor kinderen om normen en waarden bij te brengen en te leren incasseren;

- De gemeente faciliteert breedtesport;

- Ze ondersteunt maatschappelijke initiatieven en sportverenigingen door voldoende, goede en duurzame sportvoorzieningen;

- De gemeente werkt aan een goede verhouding tussen de gemeentelijke en particuliere (financiële) bijdragen;

- We beperken en ontmoedigen alcoholgebruik in sportkantines.

Sport: Over
bottom of page