top of page

PREVENTIE

Preventie is belangrijk. De gemeente straalt daadkracht uit in haar communicatie. De gemeente ondersteunt initiatieven die veiligheid bevorderen. In het regionale Veiligheidshuis werkt de gemeente samen met politie, justitie, reclassering en zorg. Daardoor kunnen op tijd maatregelen worden toegepast in complexe hulp- en zorgsituaties. Mensen met verward gedrag hebben extra aandacht van de gemeente en hulpverlening nodig.


Concreet:

Wijkagenten en toezichthouders zijn duidelijk aanwezig op straat;

- Cameratoezicht wordt ingezet waar dat nodig is, zowel met vast opgestelde als met mobiele camera’s. Bedrijven worden gestimuleerd om dat zelf ook te doen. Zo nodig wordt het aantal gemeentelijke camera’s uitgebreid;

- De gemeente gaat gebruikmaken van ANPR-camera’s, waarmee kentekens worden geregistreerd, zodat verdachten sneller en vaker worden opgespoord;

- Buurtpreventie, WhatsApp-groepen en AED-projecten worden gecontinueerd en gestimuleerd;

- Voor verschillende doelgroepen wordt voorlichting over sociale veiligheid georganiseerd;

- Er is extra zorg voor jeugd en gezinnen met complexe problemen;  De gemeente Ridderkerk zet intensief in op matiging van alcoholgebruik door voorlichting en controle;

- De gemeente denkt actief mee met de Reclassering voor wonen en werk voor exgedetineerden om recidive te voorkomen;

- Er zijn te veel sociaal onveilige plekken vanwege ontbrekende of slecht functionerende verlichting. Dat dient aangepakt te worden.

Preventie: Over
bottom of page