top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverMet hart voor Ridderkerk!

Met hart voor een veiliger Ridderkerk!

In de bijna 12 jaar dat ik de eer heb lid te zijn van de gemeenteraad van onze mooie gemeente is mij wel duidelijk geworden dat de lokale politiek er werkelijk toe doet. Er zijn tal van zaken waar de gemeente het verschil kan maken voor haar inwoners. Op onderwerpen zoals veiligheid, zorg en welzijn, ruimtelijke ordening en wonen neemt de gemeente beslissingen die ons als inwoners direct raken. Dat is een van de redenen dat ik mij ook voor de komende raadsperiode weer verkiesbaar heb gesteld.


Een van bovengenoemde onderwerpen licht ik graag wat nader toe. Veiligheid is volgens de SGP een van de belangrijkste kerntaken van de gemeente. Mede om die reden participeert de gemeente actief in de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond waarin voor onze inwoners onder andere de brandweer en ambulancezorg zijn geregeld. Daarbij hebben wij onze waardering voor de vele vrijwilligers bij brandweer, politie en buurtpreventie nooit onder stoelen of banken gestoken. Als inwoners niet veilig zijn of zich niet veilig voelen heeft dat een grote impact op mensenlevens, die direct voelbaar is. De ervaring leert dat mensen zich vaak veiliger voelen als zij voldoende “blauw” op straat zien. Dat is een van de redenen waarom er wat de SGP betreft meer wijkagenten en meer boa’s worden aangesteld. Met het oog daarop willen wij ons ook inzetten voor het behoud van het politiebureau in Ridderkerk. Natuurlijk beseffen wij dat beslissingen over politiecapaciteit en het gebruik van politiebureaus elders worden genomen, maar als gemeente kunnen we ons hier wel nadrukkelijk sterk voor maken. Een ander bewezen middel om Ridderkerk veiliger te maken is de inzet van mobiele camera’s en ANPR-camera’s. Met de inzet daarvan moeten we niet terughoudend zijn als dat nodig is.


Daarnaast zien we dat de veiligheid door gebruik van verdovende middelen juist weer onder druk komt te staan. Door het gevaarlijke gedrag van drugsgebruikers ontstaan onveilige situaties. Kijk maar eens hoe vaak bijvoorbeeld het gebruik van lachgas tot verkeersongelukken leidt. Daarnaast blijkt de (illegale) handel in deze middelen tot de nodige onveilige situaties te leiden, tot schietpartijen op parkeerplaatsen aan toe. Als SGP willen we dit probleem bij de bron aanpakken. Dat betekent zeer stevig optreden tegen drugshandel en -gebruik: lachgasgebruik tegengaan en geen coffeeshops in Ridderkerk toelaten.


Er zou natuurlijk nog veel meer over het onderwerp veiligheid te zeggen zijn. In ons verkiezingsprogramma hebben wij hier dan ook de nodige pagina’s aan gewijd. Want een onderwerp dat zo sterk kan ingrijpen in de levens van mensen, verdient ook een sterke aanpak. Een aanpak met hart voor een veiliger Ridderkerk!


Kees van der Duijn Schouten (47 jaar) staat op de derde plek op de SGP-kandidatenlijst. Daarnaast is hij kandidaat-wethouder namens de SGP.

22 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
Post: Blog2_Post
bottom of page