top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverMet hart voor Ridderkerk!

AB22: 'Er is hoop'


Onderstaande tekst is uitgesproken door Daan Kardol tijdens de Algemene Beschouwingen m.b.t. Programmabegroting 2023, Meerjarenraming 2024-2026, 1e Begrotingswijziging 2023 en Collegeprogramma Ridderkerk 2022-2026


Voorzitter, raadsleden, college en andere luisteraars.


“Het is pas crisis als het bier op is.” Deze tekst las ik laatst op een wandbordje in Ridderkerk. Doordat we de laatste tijd met een aantal crises zijn geconfronteerd, kijk je toch anders naar zo’n tekst. Je denkt ook aan je naasten; hoe komt zo’n tekst op hen over? Denk bijvoorbeeld aan mensen die vrezen hun rekeningen niet meer te kunnen betalen. Wat denkt de oorlogsvluchteling ervan die met zijn geringe kennis van de Nederlandse taal dit soort eenvoudige teksten inmiddels zelf kan lezen?


En hoe zou het zijn als dit tekstbord geplakt zou worden op de geschiedenis? Ik ben inmiddels al een eind op weg in het boek 'In Europa', een van de pennenvruchten van Geert Mak. Op indrukwekkende wijze laat hij de lezer kennis maken met wat eerdere generaties hebben moeten doorstaan. Tijdens het lezen, gingen mijn gedachten terug naar de dodenherdenking van 2019 in Ridderkerk. Voorzitter, u las, in uw rol als burgemeester, onder andere de namen voor van de Joodse familie Den Hartog. Op verschillende manieren zijn ze om het leven gebracht. U zei tijdens de herdenking: ‘Eens leefden ze hun leven te midden van ons, in Oostendam. En allemaal waren ze iemand.’ U sprak ook de passende woorden uit: ‘Opdat we niet vergeten’.


Ik weet niet of het bovengenoemde tekstbord ook in de koffieruimte hangt van de BAR-organisatie. Maar ik kan mij zomaar voorstellen dat deze dan onlangs is weggehaald. De doorontwikkeling van de BAR-organisatie is in een stroomversnelling gekomen. Hoe je het ook wendt of keert, uiteindelijk blijft het doel dat de SGP voor ogen had, onveranderd: hoe kan de Ridderkerkse burger beter worden bediend? Dit neemt niet weg dat de financiële gevolgen onduidelijk zijn en deze situatie voor de ambtelijke organisatie allesbehalve prettig is. Met een motie, die mede wordt ingediend door alle andere partijen uit de raad – dank daarvoor! -, vragen wij het college onder andere namens de raad de dank over te brengen aan de ambtenaren van de BAR-organisatie voor de inzet en betrokkenheid in de afgelopen jaren. Ook wordt verzocht bij het bestuur van de BAR-organisatie aan te dringen om goed werkgeverschap te tonen en werkplezier en doorgroeimogelijkheden hoge prioriteit te geven bij de ontvlechting van de BAR-organisatie.


'Het is pas crisis als het bier op is' is tekst die goed kan vallen bij de jeugd. Hoewel, als je met hen in gesprek gaat over hoe ze het leven ervaren, zouden ze uiteindelijk toch wel kritischer naar de tekst kunnen gaan kijken Het kan zomaar gebeuren dat ze je deelgenoot maken van hun emotionele problemen en dat ze vertellen dat ze sinds enige tijd antidepressiva nodig hebben omdat ze vaak last hebben van somberheid. De spanningen in de relatie van hun ouders, al dan niet gepaard gaande met geweld, kan ervoor zorgen dat ze last hebben van angsten of verslaving. Voorzitter, ik maak mij zorgen om de jeugd. Uit onderzoek blijkt dat ieder kind gebaat is bij een stabiele thuissituatie. Wij delen dan ook de oproep van de landelijke SGP om als overheid meer oog te hebben voor (v)echtscheidingspreventie. Het is wat de SGP betreft zaak hier ook lokaal op te bezinnen.


In Oost-Europa houden ze wel van een biertje, en daar is ook niets mis mee op z’n tijd. Stel dat het wandbordje met de tekst ‘het is pas crisis als het bier op is’, ook in het Oekraïens voorhanden zou zijn, dan vermoed ik dat het weinig aftrek vindt. Zijn er eigenlijk wel woorden te geven aan het leed dat geleden wordt? Een en ander doet me denken aan wat heeft plaatsgevonden in de Tweede Wereldoorlog. Martelingen, deportaties, vele doden… Opnieuw zijn mensen speelbal geworden van geopolitieke belangen en de eigenzinnigheid van machthebbers. Hebben we iets van de geschiedenis geleerd? Waar gaat dit eindigen?


Voorzitter, ik ga afronden.


Ik ben begonnen met de tekst die ik las op een wandbord. Een betere tekst zou volgens mij zijn “het is pas crisis als de hoop op is”. Maar, God zij dank, zo’n wandbord hoeft er niet te komen, want de hoop is niet op! Wat dat betreft, vestig ik graag de aandacht op de hoop die ook door veel Ridderkerkers wordt gedeeld met het biljet 'Er is hoop, want Jezus Christus leeft!' Deze posters hangen er meestal rond Pasen, maar zo nu en dan kom ik er nog wel eens één tegen, als ik een rondje door de wijken maak. En terecht eigenlijk, want deze hoop is gefundeerd, stelt niet teleur en die gun je ieder ander ook.


In het Bijbelboek Psalmen staat 'En die Uw Naam kennen, zullen op U vertrouwen (…)'. Dit gaat om een kennen met het verstand en met het hart, dus zowel rationeel als relationeel. De omgang met God en het kennen van God heeft invloed op alle terreinen van je leven. Het geeft je leven doel, vorm en inhoud en geeft ook een richting voor je werk. Het overstijgt ons leven hier op aarde; ja het kennen van God en de Heere Jezus is het eeuwige leven. Het geeft dus ook perspectief.


Vanuit het vertrouwen op God, mag de SGP-fractie haar werk te doen. Dit houvast wensen wij u allen van harte toe. Misschien hebben we het er nog weleens over met elkaar in het vervolg van onze raadsperiode, al dan niet onder het genot van een biertje. Dankuwel!


Daan Kardol

FractievoorzitterMeer lezen:

https://ridderkerk.sgp.nl/download?docID=3266aad3098732af910194afcb5a138ef0a55a9d&name=DEFINITIEF%20

17 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
Post: Blog2_Post
bottom of page