top of page

POLITIE EN CRIMINALITEITSBESTRIJDING

Gemeenten krijgen steeds meer te maken met criminaliteit die ondermijnend werkt. Drugsdelicten, (auto)criminaliteit en ondermijnende zakelijke activiteiten op bedrijventerreinen nemen toe. Door de doelen van de Nationale Politie te bundelen met gemeentelijke doelstellingen, nemen de lokale mogelijkheden toe om criminaliteit aan te pakken. Daarbij wordt met de partners in de strafrechtketen samengewerkt.


Concreet:

- Wijkagenten zijn actief betrokken bij hun wijk, bijvoorbeeld in de vorm van een wekelijks spreekuur en door aanwezigheid bij het wijkoverleg;

- We zetten ons maximaal in om ervoor te zorgen dat er in Ridderkerk ten minste twaalf wijkagenten zijn, zodat de door de SGP gewenste norm van één wijkagent per 4.000 inwoners wordt gehaald;

- De gemeenteraad bepaalt in samenspraak met het college welke thema’s de meeste aandacht nodig hebben zoals auto- en woninginbraken, fietsendiefstallen, wapenbezit onder jongeren, overlast van drugshandel en drugsgebruik, en ondermijnende criminaliteit;

- Omdat elke wijk zijn eigen problemen kent, stellen we een wijkgericht veiligheidsbeleid op;

- Er komt meer ruimte voor opsporing van lokale criminaliteit, in samenwerking met 8 wijkagenten;

- De gemeente hanteert een zero tolerance drugsbeleid en staat geen coffeeshops toe;

- Preventief fouilleren in zogeheten veiligheidsrisicogebieden kan een nuttig instrument zijn om het bezit van messen en andere steekwapens onder jongeren tegen te gaan en de veiligheid in het algemeen en rondom middelbare scholen in het bijzonder te vergroten;

- Voordat iemand een vergunning of subsidie krijgt dan wel een vastgoedtransactie met de gemeente sluit, onderzoekt de gemeente of de aanvrager respectievelijk gegadigde geen crimineel verleden heeft;

- We zetten ons maximaal in om het politiebureau in Ridderkerk te behouden.

Politie en criminaliteitsbestrijding: Over
bottom of page