top of page

PARTICIPATIE

Het gemeentebestuur hoeft zijn publieke taak niet alleen uit te oefenen. De SGP stelt zich op het standpunt dat de overheid alleen die taken op zich neemt die de burger niet zelf kan aanpakken. Veiligheid, leefbaarheid en zorg vormen daarom de kerntaken van de gemeente. De SGP vindt het belangrijk om bij de uitvoering van deze taken de burgers te betrekken. Dat komt het draagvlak van het beleid en daarmee de Ridderkerkse democratie ten goede.

Concreet:

- Het gemeentebestuur zoekt actief contact met de samenleving en luistert naar gevoelens en argumenten. Dat kan goed tijdens een wijkoverleg, hoorzitting, informatiebijeenkomst en raadsbezoek; 

- Het gemeentebestuur oefent zijn kerntaken uit door maatschappelijke organisaties daarbij te betrekken;

- De gemeente stimuleert en ondersteunt (indien nodig financieel) maatschappelijke en particuliere initiatieven bij de uitoefening van deze kerntaken;

- De gemeente biedt ruimte voor het ‘zelforganiserend’ vermogen van de samenleving bij deze kerntaken;

De invulling van overheids- en burgerparticipatie verloopt volgens heldere spelregels, zodat onrealistische verwachtingen worden voorkomen.

Participatie: Over
bottom of page