top of page

OPTIMALE AANSLUITING

Voor een goede bereikbaarheid dienen alle wijken optimaal ontsloten te worden en ontbrekende (fiets)schakels te worden toegevoegd.


Concreet:

- De gemeente stimuleert inwoners om te fietsen. Ontbrekende schakels in (snel)fietsroutes en het fiets- en wandelpadennet tussen de wijken worden aangelegd. Er is speciale aandacht voor goede fiets- en wandelroutes van en naar scholen en andere belangrijke centra;

- Wegen, voet- en fietspaden worden goed onderhouden;

- Er is aandacht voor een goede parkeerbalans (beschikbaarheid, bereikbaarheid, veiligheid, leefbaarheid); overlast vanwege parkeren op ongewenste plaatsen dient te worden voorkomen (zoals bijvoorbeeld de berm van de Oostmolendijk);  Blauwe zones of betaald parkeren kunnen bijdragen aan het reguleren van parkeren in de buurt van winkelcentra en het tegengaan van langparkeren bij winkelcentra. Parkeren in parkeergarages bij het winkelcentrum heeft voorkeur boven straatparkeren;

- Bij de ontwikkeling van de rivieroevers dient aandacht te zijn voor een goede ontsluiting hiervan, waarbij overlast in de aanliggende wijken dient te worden voorkomen;

- De SGP staat voor een goede verkeersafwikkeling en bereikbaarheid met openbaar vervoer van Nieuw Reijerwaard. Om verkeersopstoppingen te voorkomen is een verdubbeling van de oprit naar de A16/A15 wenselijk. Toepassing van nieuwe technieken (Intelligente Transport Systemen) en een vrachtwagenparkeerplaats met goede voorzieningen voorkomen onnodige verkeersbewegingen; ter ontlasting van de IJsselmondse knoop (en het voorkomen van sluipverkeer richting Rijsoord en West) zetten we maximaal in op een directe ontsluiting vanuit Nieuw Reijerwaard op de A15/A16 richting het zuiden;

- Sluipverkeer van vrachtwagens van Nieuw Reijerwaard door Rijsoord en de wijk West dient te worden voorkomen;

- We houden blijvend aandacht voor het stimuleren van personenvervoer over water. Zo mogelijk komt er een extra halte voor de waterbus in Bolnes;

- Ridderkerk zet zich ter ontlasting van de Brienenoordcorridor in voor de realisatie van de A4- Zuid en bevordert de totstandkoming van een oostelijke stadsbrug over de Nieuwe Maas in Rotterdam. Een brug- of veerverbinding met Krimpen aan den IJssel vanaf Bolnes is voor de SGP blijvend onacceptabel;

- Verbreding van de A15 mag niet leiden tot extra overlast voor de inwoners van Ridderkerk;

- We houden aandacht voor onderhoud en up-to-date houden van de haven van Ridderkerk. De overligplaats voor de binnenvaart wordt beter gefaciliteerd;

- De Sint Jorisstraat blijft een tweerichtingsverkeerstraat.

Optimale aansluiting: Over
bottom of page