top of page

OPENBAAR GROEN EN RECREATIE

In Ridderkerk is het prettig wonen en recreëren. Dat betekent dat de gemeente de wijken groen en gezond inricht, met voldoende en veilige speelplaatsen. Het huidige hectische bestaan en de veeleisende arbeidsomstandigheden dragen bij aan de behoefte aan ontspanning. De SGP wil daarom zorgen voor verantwoorde recreatiemogelijkheden. De gemeentelijke taak is vooral het scheppen van goede randvoorwaarden.


Concreet:

- We geven een kwaliteitsimpuls aan het groenonderhoud (ook als dat betekent dat we het groenonderhoud weer in eigen beheer gaan uitvoeren) en het straatwerk is goed onderhouden;

- Er zijn recreatievoorzieningen die passen bij het karakter van de gemeente;

- Aandacht voor onderhoud bestaande parken en geen inperking van bestaande parken en ‘groene accommodaties’;

- Uitvoeren van het plan om het Oosterpark toekomstbestendig te maken;

- Verbeteren en/of realiseren van aantrekkelijke fiets- en wandelroutes;

- Zorgen voor een evenwichtige spreiding van veilige speelvoorzieningen voor kinderen en jongeren. Omwonenden worden bij de ontwikkeling hiervan betrokken.

Openbaar groen en recreatie: Over
bottom of page