top of page

ONDERSTEUNEN DUURZAAMHEIDSINITIATIEVEN

De gemeente kan bij uitstek de rol van onafhankelijk adviseur duurzaamheid op zich nemen. Het is van belang dat burgers zich door de lokale overheid gesteund weten bij het verduurzamen van hun huis, gedrag en leefomgeving. De rol van de gemeente is daarbij vooral die van faciliteren en ondersteunen. De gemeente kan sturen met groene belastingen/betalingen voor groene diensten en het verstrekken van leningen. Wij zijn geen voorstander van structurele subsidiëring van particuliere duurzaamheidsinitiatieven.


Concreet:

- De gemeente geeft bij sociaaleconomisch zwakkeren in de samenleving bekendheid aan duurzaamheidswinkels en groene regelingen. Deze groep mag niet de dupe worden van dure duurzaamheidsmaatregelen;

-  Het aanbieden van gratis warmtescans stimuleert de burger om de woning te verduurzamen;

-  De gemeente treft stimuleringsregelingen voor energiebesparing in bestaande woningbouw;

-  De gemeente werkt proactief mee aan duurzaamheidsinitiatieven en brengt daarvoor de benodigde procedures op orde;

-  De gemeenten ondersteunt energiecorporaties van inwoners.

​Ondersteunen duurzaamheidsinitiatieven: Over
bottom of page