top of page

LOKALE ECONOMIE

De SGP vindt een sterke lokale economie met voldoende bedrijvigheid belangrijk. Daardoor zorgen we immers voor werkgelegenheid voor onze inwoners. En werk is een van de dingen die zorgen voor structuur en een sociaal netwerk. Daar heeft iedereen behoefte aan. De economie is nodig om in ons levensonderhoud te voorzien. Vanuit het Bijbels perspectief van rentmeesterschap is het onze verantwoordelijkheid om de schepping niet te laten lijden onder onze drang naar welvaart. Economische resultaten worden bij voorkeur met circulaire middelen behaald.


Concreet:

- Ridderkerk is voor bedrijven een aantrekkelijke gemeente om zich te vestigen;

- De gemeente zorgt voor goede communicatie en dito samenspel met bedrijven;

- Uitvoering van het plan Ontwikkelperspectief Centrum 2035 zorgt voor een toekomstbestendig winkelcentrum, waarbij het belangrijk is dat wordt ingezet op het faciliteren en stimuleren van doorontwikkeling van het winkelgebied door vastgoedeigenaren en de Bedrijven Investeringszone (BIZ);

- Dillenburgplein, Vlietplein, De Werf, Plein Oost en andere winkelcentra in de wijken zijn van groot belang voor de leefbaarheid in de wijken; het is belangrijk dat ze schoon, ongehavend en veilig zijn;

- Bij de invulling van het bedrijventerrein Dutch Fresh Port en de herontwikkeling van bestaand bedrijfsterrein zetten we in op circulaire bouw;

- We gaan de verrommeling van bedrijventerreinen tegen. Hierbij is concrete aandacht nodig voor het industrieterrein tussen Donkerslootweg, Havenstraat en Noordenweg (Centrum Oost).

Lokale economie: Over
bottom of page