top of page

KLIMAATADAPTATIE

Naast vele andere partijen heeft de gemeente een belangrijke taak in het zich tijdig en effectief aanpassen aan veranderende klimatologische omstandigheden (klimaatadaptief handelen). Het gaat dan met name om thema’s als wateroverlast, droogte, hitte en risico op overstromingen. Voorbeelden van klimaat- of ruimtelijk adaptief handelen zijn: het aanleggen van speelpleinen in gebied die ook fungeren als wateropvang, het aanleggen van wadi’s, meedoen met Operatie Steenbreek (ontstenen en vergroenen van de buitenruimte), groene parkeerplaatsen en natuurvriendelijke oevers aanleggen.


Concreet:

- De gemeente werkt aan bewustwording en kennis over klimaatadaptief handelen.

- Bij de aanleg en reconstructie van wegen en het verbeteren van dijken legt de gemeente een koppeling met natuurontwikkeling.

- Bij de herinrichting van buitenruimte en woongebieden werkt de gemeente aan beperking van wateroverlast, droogte en hitte.

Klimaatadaptatie: Over
bottom of page