top of page

ONZE TOP 6 VAN DE KANDIDATENLIJST

Hieronder leest u interviews met de top 6 van onze kandidatenlijst. Al onze 20 kandidaten vindt u HIER.

DSC02237.jpg

DAAN KARDOL

Lijsttrekker

Kun je kort iets over jezelf vertellen?

Samen met mijn vrouw Miranda en onze zoons Micha (10) en Benjamin (5) wonen wij in Slikkerveer, iets voorbij de ruïne van Huis te Woude. Daar vlakbij is ook de Sionskerk waar wij naar de kerk gaan. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als makelaar en taxateur. Sinds 2014 maak ik deel uit van de Ridderkerkse gemeenteraad. Vanaf maart 2021 vervul ik ook de rol van fractievoorzitter.


Waarom ben je actief voor de SGP geworden?

Toen ik jonger was ging mijn belangstelling met name uit naar de landelijke politiek. Sinds ik in 2010 een rol kreeg in het bestuur van de lokale SGP-kiesvereniging, heb ik ervaren hoe waardevol het is om vanuit een christelijk grondhouding een positieve bijdrage te leveren aan de lokale politiek.


Waar wil jij je de komende jaren voor inzetten?

In de afgelopen periode(n) is er veel gerealiseerd en in gang gezet. Tegelijkertijd zijn er ook zaken waarop we nog meer kunnen doen. We moeten daarom behouden wat goed is, zoals de relatieve rust op zondag en de financiële positie van Ridderkerk. Tegelijkertijd kan er op het gebied van veiligheid, leefbaarheid, wonen en groenonderhoud zeker nog een schepje bovenop. Ook verdient hoogwaardig busvervoer (R-net) onze aandacht. Dit in tegenstelling tot het idee van een Lightrailverbinding, waar de SGP juist niet voor is.

Wat is volgens jou het mooiste plekje van Ridderkerk?

Het mooiste plekje van Ridderkerk staat voor mij niet vast, al waardeer ik ‘de buurt’ waar ik woon het meest. Ik geniet van de natuur als ik door gedeelten van de Ridderkerkse ‘groene kraag’ trim, zoals de Ridderkerkse Griend en de Crezéepolder. Maar ook de historische dijklinten spreken mij tot de verbeelding. Net als de dode rivierarm ‘het Waaltje’, dat als levend schilderij het bezoeken waard is. Kortom, in Ridderkerk is genoeg te ontdekken.

DSC02289.jpg

ANTON ROTTIER

Nummer 2

Kun je kort iets over jezelf vertellen?

Sinds 2001 ben ik getrouwd met Wilma en we hebben vier kinderen gekregen: Jacomijn (17), Hannah (16), Niek (14) en Lucas (12). Sinds 2014 zit ik in de gemeenteraad voor de SGP. Bij BAM werk ik als projectmanager. In die rol heb ik in de bouw gerealiseerd van een fabriek voor nascheiding van huishoudelijk afval. Momenteel stuur ik een team aan dat oplossingen bedenkt voor knelpunten in de civiele constructies van de Hoge Snelheidslijn. We kerken in de gereformeerde gemeente (Bethelkerk).


Waarom ben je actief voor de SGP geworden?

Van huis uit heb ik liefde voor de SGP meegekregen. Voor het raadslidmaatschap ben ik gevraagd. In de praktijk zie ik hoe belangrijk het is om vertegenwoordigd te zijn als SGP om invloed uit te oefenen en bijvoorbeeld bij te dragen aan het handhaven van de zondagsrust.


Waar wil jij je de komende jaren voor inzetten?

Voor een schoon en groen dorp, waar het goed werken en rustig wonen is. Zo dient zwerfafval te worden tegengegaan en de verkeersveiligheid te worden verbeterd. Daarnaast kan er nog wel een tandje bij als het gaat om het onderhoud van wegen en groenvoorzieningen.


Wat is volgens jou het mooiste plekje van Ridderkerk?

De molen in Rijsoord, die zo prachtig ligt aan de Waal. Vanaf de brug van de Rijksstraatweg is dit een prachtig sfeerbeeld, helemaal bij zonsondergang. Ook het Drierivierenpunt met de scheepvaart is een prachtig punt om te bezoeken en een poos rond te kijken.

DSC02243.jpg

KEES VAN DER DUIJN SCHOUTEN

Nummer 3

Kun je kort iets over jezelf vertellen?

In het dagelijks leven ben ik Manager van de Marine Service afdeling van SKF Nederland die is gevestigd in Ridderkerk. Daarnaast ben ik bij SKF voorzitter van de OR voor de hele onderneming in Nederland. In 1997 ben ik getrouwd met Marleen en in de achterliggende jaren hebben wij vier zoons gekregen: Frank (22), Hans (17), Niek (14) en Roel (11). Wij leven mee met de Hervormde gemeente Singelkerk waar wij ons bijzonder thuis voelen.


Waarom ben je actief voor de SGP geworden?

Dat was in eerste instantie omdat ik gevraagd werd. De afgelopen jaren is mij echter wel duidelijk geworden dat we als partij binnen de lokale politiek van wezenlijke betekenis kunnen zijn voor onze gemeente en onze inwoners.


Waar wil jij je de komende jaren voor inzetten?

Voor de veiligheid in Ridderkerk. Een (relatief) veilige gemeente is enorm belangrijk. Dat besef je vooral als die veiligheid in het geding is. Daarnaast is de zondagsrust zoals we die in Ridderkerk nog kennen een groot goed en tegelijkertijd in Nederland steeds meer een uitzondering. Voor de zondagsrust blijf ik mij daarom graag sterk maken.


Wat is volgens jou het mooiste plekje van Ridderkerk?

Er zijn veel mooie plekjes in Ridderkerk, maar twee springen er toch wel uit wat mij betreft. Allereerst vind ik de oude kerksingel met de prachtige Singelkerk in het midden een heel mooi plekje in Ridderkerk. Maar ook de Rivieroevers langs Noord en Nieuwe Maas hebben bijzonder mooie plekjes.

DSC02276.jpg

GERARD VERWEIJ

Nummer 4

Kun je kort iets over jezelf vertellen?

Mijn naam is Gerard Verweij, ik ben 28 jaar oud en geboren en getogen Ridderkerker. In het dagelijks leven werk ik als key accountmanager bij Levarht Produce Group, een internationale onderneming actief in de productie, handel en distributie van groenten en fruit. Naast mijn studie International Business heb ik ook orgel en kerkmuziek gestudeerd aan het Rotterdams Conservatorium. In mijn vrije tijd ben ik dus achter de klavieren te vinden om te studeren.


Waarom ben je actief voor de SGP geworden?

Sinds mijn middelbare schooltijd volg ik de landelijke politiek met veel belangstelling. Toen de lokale kiesvereniging mij benaderde voor een verkiesbare plaats op de lijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen heb ik dan ook graag toegezegd. Hoewel het belangrijk is om pragmatisch te werk te gaan, vind ik het van belang dat in het politiek bedrijf, op welk niveau dan ook, een confessioneel geluid naar voren wordt gebracht. Graag zet ik mij hiervoor in Ridderkerk in.


Waar wil jij je de komende jaren voor inzetten?

Het gebrek aan betaalbare woonruimte is in Ridderkerk een ontzettend probleem. Het zou mooi zijn om op plaatselijk niveau bij te kunnen dragen aan een oplossing. Daarnaast denk ik dat het groot belang is om Ridderkerk in de toekomst een vitaal knooppunt in de internationale versdistributie te laten blijven.


Wat is volgens jou het mooiste plekje van Ridderkerk?

Oei, dat is moeilijk kiezen … Maar als ik toch moet kiezen vind de Oranjestraat als mooiste straat van Ridderkerk!

DSC02234.jpg

RICK VAN DE WAERDT

Nummer 5

Kun je kort iets over jezelf vertellen?

Ik ben Rick van de Waerdt, 27 jaar, gehuwd met Lianne en in september is onze dochter Elin geboren. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als verpleegkundige in het Franciscus Gasthuis & Vlietland ziekenhuis te Rotterdam.


Waarom ben je actief voor de SGP geworden?

De SGP is een stabiele partij die niet met allerlei winden meewaait, maar een vaste koers heeft. Bij de SGP bedrijven we politiek bij een geopende Bijbel. Vanuit de Bijbel probeert de SGP lessen te trekken voor het politieke werk. Dat vind ik heel waardevol.


Waar wil jij je de komende jaren voor inzetten?

Bij de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen stond ik op plek 30 van de landelijke kandidatenlijst. Ik heb mij als zorgkandidaat ingezet voor de belangen van de zorg en van onze (kwetsbare) medeburgers. Die lijn wil ik nu gaan doortrekken in de Ridderkerkse politiek. Zorgvragers en mantelzorgers verdienen onze steun i.p.v. allerlei nieuwe regelingen.


Wat is volgens jou het mooiste plekje van Ridderkerk?

Het mooiste plekje is voor mij Huys ten Donck. Een locatie met ontzettend veel historie en persoonlijke herinneringen. In december 2020 werd hier namelijk ons huwelijk gesloten!

DSC02281.jpg

TEUNIS VAN ZWIENEN

Nummer 6

Kun je kort iets over jezelf vertellen?

Ik ben 31 jaar, getrouwd en vader van 3 kinderen. Ik ben werkzaam bij een DAF-dealer als data-analist. Dit betekent dat ik verantwoordelijk ben voor de IT en de financiële administratie. Mijn werkzaamheden zijn gericht op de verbetering en automatisering van bedrijfsprocessen.


Waarom ben je actief voor de SGP geworden?

Ik ben benaderd om actief te worden voor de SGP. Hierop ben ik ingegaan omdat ik graag vanuit de inhoud een bijdrage wil leveren aan de lokale besluitvorming over actuele thema's.


Waar wil jij je de komende jaren voor inzetten?

Leefbaarheid en ruimtelijke inrichting hebben mijn bijzondere interesse, zoals klimaatbestendige aanpassingen aan de buitenruimte. Daar lever ik graag een bijdrage aan.


Wat is volgens jou het mooiste plekje van Ridderkerk?

De diverse parken en natuurgebieden zijn mooie plekken in Ridderkerk. Daarvan vind ik de Crezéepolder wel één van de mooiste! Daarnaast dragen de door Wooncompas opgeknapte straten in het centrum ook bij aan een mooie leefomgeving.

Kandidaten: Team
bottom of page