top of page

INTEGRITEIT

Vaak wordt gediscussieerd over de vraag of publieke bestuurders al dan niet integer handelen. Die discussie ondergraaft het vertrouwen en gezag van bestuurders. Daarom is er een krachtig signaal nodig dat niet-integer gedrag wordt aangepakt. Onze raads- en collegeleden zijn eerlijk en oprecht en zijn bereid zich te verantwoorden.  


Concreet:

- Raads- en collegeleden spreken regelmatig met elkaar concreet over integriteit en spreken elkaar er ook op aan.

Integriteit: Over
bottom of page