top of page

INTEGRALE KINDCENTRA

In Ridderkerk worden Integrale Kindcentra (IKC’s) ontwikkeld. Dit zijn voorzieningen voor kinderen van 0-12 jaar. Een IKC biedt scholen een kans om leerlingen vroeg bij de (identiteit van de) school te betrekken. Ook kunnen ze een goede doorlopende leerlijn bieden. IKC’s kunnen een geschikt instrument zijn om onderwijsachterstanden te bestrijden en sociale cohesie te bevorderen.


Concreet:

Maatschappelijke initiatieven zoals peuterspeelzalen worden niet onnodig gehinderd met regels. De gemeente verstrekt ook subsidie aan initiatieven die de voorschoolse educatie bevorderen;

- Scholen mogen niet worden gedrongen of gedwongen om zich om te vormen tot een IKC of brede school.

Integrale kindcentra: Over
bottom of page