top of page

HET OPWEKKEN VAN DUURZAME ENERGIE

De gemeente is in beginsel geen initiatiefnemers voor het opwekken van duurzame energie (behalve ten aanzien van eigen gebouwen). Het initiatief daarvoor ligt bij bedrijven, coöperaties en particulieren. Waar projecten in de omgeving passen en op draagvlak kunnen rekenen, dient de gemeente dit goed te faciliteren. De opbrengst van de energie blijft binnen de gemeente.


Concreet:

- De gemeente biedt ruimte aan innovatieve vormen van energieopwekking, zoals bijv. waterstof;

- De gemeente zet eerst in op zonne-energie op daken. We zijn zuinig op onze groene gebieden en zijn daarom zeer terughoudend met zonne-energie op land;

- De gemeente zorgt dat iedereen inzicht heeft in hoe het staat met de lokale netcapaciteit in de komende jaren. Steeds vaker is dat een beperkende factor;

- In Ridderkerk is geen ruimte voor extra windmolens. Met de door de provincie opgelegde drie windmolens in Nieuw Reijerwaard draagt Ridderkerk maximaal bij.

Het opwekken van duurzame energie: Over
bottom of page