top of page

GEZONDHEID

De volksgezondheid is een punt van aanhoudende zorg van de overheid. Het is belangrijk dat welvaart en welzijn met elkaar in balans zijn. De gemeentelijke overheid kan veel voor haar burgers betekenen door in volksgezondheid en welzijn te investeren. Overwicht, gebruik van drugs en overmatig gebruik van alcohol vormt een bedreiging voor de volksgezondheid. Ook daarmee gepaard gaande verslavingen of andere verslavingen (roken/gokken) moeten worden tegengegaan.


Concreet:

- De gemeente heeft een actueel gezondheidsplan met concrete doelstelling voor bewegen en voor het stimuleren van een gezonde levensstijl;

- Er is aandacht voor voorlichting over bewegen, gezonde voeding en de gevaren van verslaving;

- Er worden heldere maatregelen genomen en er wordt adequaat gehandhaafd om verslaving te voorkomen;

- Rookplekken bij overheidsgebouwen verdwijnen;

- Er komt geen coffeeshop in Ridderkerk;

- Het bezit en gebruik van lachgas dient te worden tegengegaan.

Gezondheid: Over
bottom of page