top of page

ECONOMIE VAN DE TOEKOMST

De economie ontwikkelt zich razendsnel. Het is daarom belangrijk om niet vast te blijven houden aan de structuren van het heden en het verleden. We moeten op tijd de bakens verzetten en nieuwe ontwikkelingen volgen. Tegelijkertijd wordt de economie niet alleen globaler, maar ook regionaler door bijvoorbeeld innovatieve bedrijven die regionaal samenwerken. Daarom is belangrijk om regionaal afgestemd beleid te hebben, waarmee op deze ontwikkelingen kan worden ingespeeld. Regels zijn er om bedrijfsactiviteiten te reguleren, niet om onnodig te belemmeren. Dat moet de insteek van alle (lokale) regelgeving zijn.


Concreet:

De gemeente is voortdurend in gesprek met lokale bedrijven om in te kunnen spelen op economische ontwikkelingen;

- De gemeente trekt toekomstgerichte innovatieve bedrijven aan door regionaal samenhangend beleid;

- Het Agro/Foodcluster is voor Ridderkerk een topsector met potentie; de gemeente voert een actief beleid om dit te ondersteunen;

- De gemeente trekt nauw op met Innovation quarter, MRDH en YES-Delft! om start-ups te ondersteunen;  Initiatieven voor de (verdere) uitrol van glasvezel worden gestimuleerd.

Economie van de toekomst: Over
bottom of page