top of page

DUURZAAM VERVOER

Vervoer wil de SGP niet alleen goed maar ook zo schoon mogelijk geregeld hebben. Hiervoor is goed (hoogwaardig) openbaar busvervoer noodzakelijk. Elektrisch vervoer heeft de toekomst.


Concreet:

- Het plan voor (hoogwaardig) openbaar busvervoer (R-net) wordt gerealiseerd en alle wijken blijven ontsloten door een fijnmazige buslijn of buurtbus. De buurtbuslijnen zijn in Ridderkerk van grote waarde en voorkomen vervoersarmoede. De SGP is tegen aanleg van een lightrailverbinding;

- Er komen (meer) (snel)laadpalen in de openbare ruimte om elektrisch vervoer te stimuleren;

- Er komen meer oplaadpunten voor elektrische fietsen in het centrum. Ook wordt voorzien in overdekte en bewaakte fietsenstallingen;

- De gemeente werkt samen met bedrijven en werknemers om duurzaam vervoer naar werklocaties te realiseren. Dit kan bijvoorbeeld door plannen voor elektrische fietsen en scooters, door collectief vervoer en door ‘smart mobility’;

- Er dienen voldoende mogelijkheden te zijn om de fiets (veilig) te stallen bij bushaltes.

Duurzaam vervoer: Over
bottom of page