top of page

DUURZAAMHEID EN AFVAL

Burgers en bedrijven produceren veel afval, vaak zonder zich daar bewust van te zijn. De SGP wil dat de vervuiler betaalt. Natuurlijk is er goed toezicht op de naleving van wetten en regels.


Concreet:

- Afvalstromen dienen tegen aanvaardbare kosten voor de burger optimaal te worden gescheiden;

- Naastplaatsingen bij inzamelcontainers in de wijk worden tegengegaan door inzet van schoonmaakteams en buitengewone opsporingsambtenaren en de veroorzakers worden beboet;

- Bestrijden en voorkomen van zwerfafval, bijvoorbeeld door schoonmaakacties, opruimacties en preventie;

- Waardevolle grondstoffen dienen te worden hergebruikt;

- De door de SGP geïnitieerde ruimere openingstijden van de Milieustraat worden gecontinueerd.

Duurzaamheid en afval: Over
bottom of page