top of page

BURGERZAKEN EN DIENSTVERLENING

De gemeente is de overheid die het dichtst bij de burger staat. Het gemeentebestuur van Ridderkerk moet daarom zichtbaar, bekend en benaderbaar zijn.


Concreet:

- De gemeente communiceert in voor iedereen begrijpelijk Nederlands met de Ridderkerkers;

- De presentatie van gemeentebeleid aan de burger moet eenvoudig en duidelijk zijn;

- De toegankelijkheid van de website wordt doorontwikkeld;

- Bij digitale dienstverlening wordt rekening gehouden met Ridderkerkers die daar geen gebruik van (kunnen) maken;

- Het gemeentebestuur communiceert actief (met jongeren) via sociale media;

- Het wekelijkse inloopspreekuur van het college van burgemeester en wethouders blijft bestaan;

- De informatiebeveiliging dient robuust en betrouwbaar te zijn en de digitale bereikbaarheid van de gemeentelijke dienstverlening wordt doorontwikkeld.

Burgerzaken en dienstverlening: Over
bottom of page