top of page

BREDE SCHOOL

Ook de Brede School kan een instrument zijn bij het bestrijden van onderwijsachterstanden en het bevorderen van sociale cohesie in de buurt.


Concreet:

- Een Brede School wordt vormgegeven vanuit scholen en/of instellingen;  Het heeft voorkeur de mogelijkheid van een breed zorgnetwerk binnen een Brede School optimaal te benutten (consultatiebureau, fysiotherapie, logopedie);

- Het staat scholen of instanties vrij al dan niet binnen een Brede School te participeren.

Brede School: Over
bottom of page