top of page

BOA'S

Bijzondere opsporingsambtenaren (boa’s) zijn in dienst van de gemeente en zijn bevoegd om bepaalde categorieën strafbare delicten (bijvoorbeeld parkeerovertredingen of overlast die de leefbaarheid aan te tasten) op te sporen. Zij vormen een onmisbare schakel om het gemeentelijk veiligheidsbeleid te handhaven. Zij worden niet ingezet om politietaken te vervullen.

Concreet:

- De gemeente hanteert een lik-op-stukbeleid: ook al zetten we zetten allereerst in op preventie, we deinzen er niet voor terug om meteen stevig in te grijpen als bijvoorbeeld toch overlast ontstaat of illegaal afval wordt gestort;

- Om verloedering door zwerfafval en ander overlastgevend gedrag tegen te gaan komen er meer boa’s, minimaal één boa per wijk;

- We zorgen ervoor dat boa’s en toezichthouders digitaal beter bereikbaar zijn, zodat meldingen van overlast sneller kunnen worden opgevolgd, boa’s en toezichthouders gerichter hun werk kunnen doen en de meldingsbereidheid wordt vergroot; 

- De toegenomen verantwoordelijkheden en de zwaarte van de functie van een boa vragen om een passende uitrusting;

- We bezien of een dorpsmarinier een toegevoegde waarde heeft in Ridderkerk.

Boa's: Over
bottom of page