top of page

BEHEER VAN OPENBARE RUIMTE

Het is belangrijk om te zorgen voor een prettige, groene leefomgeving. Onder het beheer van openbare ruimte vallen water, verhardingen, openbare verlichting, groen en speelvoorzieningen. Het beheer moet, waar mogelijk, integraal gebeuren. Bij werkzaamheden en groot onderhoud aan wegen en riolering geven we de openbare ruimte een kwaliteitsimpuls. Bomen, struiken en plantsoenen bevorderen de leefbaarheid in de gemeente. Daarom verdient groen extra aandacht.


Concreet:

- De gemeente onderzoekt hoe de openbare ruimte zo effectief en efficiënt mogelijk kan worden ingericht. Waar mogelijk betrekt ze burgers in de besluitvorming;

- De gemeente maakt werk van het verduurzamen van de openbare verlichting;

- Waardevolle natuur wordt behouden;

- De gemeente voert een specifiek bomenbeleid met aandacht voor bestaande bomen, kapbeleid, onderhoud en soortkeuze;

- De bestrijding van de honden- en paardenpoepoverlast heeft prioriteit;

- Speelterreinen en -toestellen worden op een goede manier over de gemeente verdeeld. Het is fijn als elk kind op loopafstand kan spelen en bewegen;

- Inzetten op behoud van de groen/blauwe buffer rondom Ridderkerk (Reijerpark, Waalbos, Oosterpark, Crezeepolder, De Gorzen en Donckse Velden).

Beheer van openbare ruimte: Over
bottom of page