top of page

BEGROTING

De SGP wenst een heldere, inzichtelijke en degelijke (uiteraard sluitende) (meerjaren)begroting.


Concreet:

Op de onroerendezaakbelasting (ozb) wordt alleen een inflatiecorrectie toegepast; alleen wanneer bij een structureel tekort efficiency- en bezuinigingsmaatregelen zijn uitgeput, kan ozb-verhoging aan de orde komen;

-  Er moeten actuele beheerplannen zijn die inzicht geven in de onderhoudskosten om kapitaalgoederen op het vastgestelde kwaliteitsniveau te houden;

- De lopende uitgaven worden kritisch geëvalueerd;

- De reservepositie is toereikend om mogelijke risico’s op te vangen.

Begroting: Over
bottom of page