top of page

ARCHEOLOGIE EN ERFGOED

Archeologie en erfgoed zijn verbonden met de lokale identiteit van de gemeente. Monumenten en cultuurhistorisch erfgoed moeten worden behouden. De lokale geschiedenis blijft zichtbaar in de bebouwing, maar ook in de openbare ruimte.


Concreet:

- De gemeente voert actueel beleid voor archeologie en cultuurhistorie, zodat waardevolle historische elementen en plaatsen zoals de molen in Rijsoord en Het Huys ten Donck in Slikkerveer behouden blijven en zichtbaar zijn;

- De gemeente stelt het monumentenbeleid in samenwerking met de gemeenschap vast;

- Zeer hoog gewaardeerde panden in de cultuurhistorische waardenkaarten moeten worden beschermd door deze tot gemeentelijk monument aan te wijzen;

- Cultuurhistorisch erfgoed wordt daarnaast zo veel mogelijk beschermd met behulp van bestemmingsplannen (omgevingsplannen);

- De gemeente evalueert de subsidiemogelijkheden voor monumenten, zo nodig wordt het budget verhoogd.

- Cultuurhistorische verenigingen zoals de Oudheidkamer worden ruimhartig ondersteund door de gemeente;

- De gemeente behoudt haar cultuurhistorisch erfgoed, daarbij nadrukkelijk oog hebbend voor de draagkracht van eigenaren;

- In authentieke buurten en straten wordt gebouwd met oog voor de geschiedenis;

- Ridderkerk ontwikkelt een Ridderkerkse canon om de Ridderkerkse geschiedenis op een aansprekende wijze over te brengen op jongeren.

Archeologie en erfgoed: Over
bottom of page